Polishcourses

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


 

Audyt językowy umożliwia dokonanie obiektywnej oceny znajomości języków obcych indywidualnych pracowników. Szkoła PROLOG na życzenie pracodawcy może przeprowadzić różne rodzaje audytów:

Audyt poziomujący

Ma na celu określenie dokładnego poziomu znajomości języka. Składa się z dwóch części:

  1. Niższe poziomy- testu pisemnego, jednokrotnego wyboru

Wyższe poziomy- test pisemny, zawierający część pisemną (writing), rozumienie tekstu pisemnego (reading) i pytania opisowe sprawdzające znajomość gramatyki

  1. Rozmowa z lektorem w języku angielskim mająca na celu określenie znajomości rozumienia ze słuchu i mówienia (speaking).

 

Audyt przyrostu kompetencji

Jest to audyt poziomujący, mający na celu ocenę i porównanie umiejętności językowych uczestnika kursu w momencie rozpoczęcia i po zakończeniu szkolenia. Składa się z testu pisemnego i rozmowy z lektorem.

Jako Centrum Egzaminacyjne szkoła PROLOG może również przeprowadzić audyt poziomujący i przyrostu kompetencji w oparciu o egzaminy ETS (Educational Testing Service).

ETS (Educational Testing Service) to światowy lider w testowaniu kompetencji językowych – twórca rzetelnych systemów oceny takich jak: TOEIC®, TOEFL®, SAT®, GRE® oraz GMAT® (egzamin warunkujący przyjęcie na studia MBA

TOEIC® (Test of English for International Communication) to najbardziej uznany i najczęściej zdawany test znajomości języka angielskiego w środowisku biznesu. TOEIC® jest uznawany przez 8000 firm i instytucji na świecie, w 2005 roku do egzaminu przystąpiło ponad 5 000 000 kandydatów.


TOEIC® to narzędzie audytu językowego, którego wprowadzaniem zajmuje się polski oddział ETS. Audyt językowy polega na regularnym testowaniu pracowników firm narzędziami ETS, w tym wypadku egzaminem TOEIC® oraz na usługach doradczych, które wspierają w efektywnym zarządzaniu edukacją językową.

 

 

Po audycie, klient otrzymuje wyniki każdego pracownika w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF). Opis zawiera również proponowany system szkoleń.